Cum obtin credit Noua Casa cu venituri din strainatate?

Persoanele care obtin venituri din strainatate pot beneficia de credite Noua Casa pentru a cumpara sau construi o locuinta in tara. Expertul Banilor iti prezinta conditiile impuse de banci.

Foto: ponsulak/FreeDigitalPhots.net

Persoanele fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate pot beneficia de credite in cadrul programului Noua Casa. Legislatia impune ca acestia sa aiba permis de munca si de sedere, eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv.

Suplimentar, bancile solicita o serie de documente, prin care sa faca dovada obtinerii de venituri.

Una dintre bancile care acorda credite in baza veniturilor din strainatate este CEC Bank, unde solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

  • Adeverinta de salariu (formularul bancii sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile inscrise pe formularul bancii referitoare la datele de identificare a angajatorului si angajatului si la veniturile realizate), originalul si forma tradusa si legalizata la Consulatul Roman/misiunea diplomatica a Romaniei/un notar public din Romania/un notar public din tara in care sunt realizate veniturile (in acest caz purtand si apostila/ supralegalizarea, dupa caz) – toate documentele cu parafa originala de legalizare;
  • Contractul/contractele de munca si dupa caz actele aditionale aferente acestora, traduse si legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele in cauza au o vechime in munca de cel putin 12 luni si o vechime la locul de munca actual de cel putin 3 luni, fiind acceptate si situatiile in care in ultimele 12 luni exista intreruperi de cel mult 3 luni (cumulat);
  • Dovada privind luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala a tarii in care sunt realizate veniturile, tradusa si legalizata conform celor de mai sus;
  • Un document din care rezulta resedinta (ex.: certificatul de inregistrare, in cazul tarilor in care este obligatorie inregistrarea) sau permisul de sedere sau permisul de munca, dupa caz, emise de autoritatile din tara in care sunt realizate veniturile, traduse si legalizate conform celor de mai sus;
  • Copia pasaportului, certificata pentru conformitate conform prevederilor prezentei proceduri sau legalizata conform celor de mai sus, in cazul in care veniturile sunt realizate intr-o tara din afara Uniunii Europene;
  • O declaratie data pe proprie raspundere, inscrisa pe cererea de credit sau pe formularul de declaratie, din care sa rezulte:• adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care clientul poate fi contactat in Romania sau in tara in care sunt realizate veniturile, precum si acordul privind suportarea de catre client a cheltuielilor efectuate de Banca in acest scop in cazul in care adresa de corespondenta nu este in Romania. Transmiterea corespondentei utilizand aceste cai este recunoscuta de client ca instiintare valabila si presupune ca a luat cunostinta de mesajul transmis (clauza este inscrisa si in contractul de credit);• adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care poate fi contactata in Romania persoana mandatata, precum si recunoasterea de catre client a faptului ca intreaga corespondenta efectuata cu mandatarul ii este opozabila, in cazul in care clientul este reprezentat in relatia cu Banca de o persoana mandatata in acest scop prin procura autentificata de notarul public. Transmiterea corespondentei utilizand aceste cai este recunoscuta de client ca instiintare valabila si presupune ca a luat cunostinta de mesajul transmis (clauza este inscrisa si in contractul de credit). In aceste cazuri nu se solicita o adresa de corespondenta la care sa poata fi contactat clientul;

    • acordul privind comunicarea de catre client/mandatar a oricarei modificari intervenite pe parcursul duratei de creditare in ceea ce priveste adresele de corespondenta declarate (clauza este inscrisa si in contractul de credit);

    • cel putin o persoana de contact din Romania, alta decat membrii familiei si mandatarul, pentru eventuale referinte, mentionandu-se numele, prenumele, domiciliul, numarul de telefon sau adresa de e-mail, precum si calitatea acesteia (administrator asociatie de proprietari, vecin, coleg de serviciu etc.).

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult