Depozite bancare: Care este plafonul de garantare?

Plafonul de garantare al depozitelor bancare este echivalentul a 100.000 euro, pentru sumele detinute de un deponent la o banca. In cazul in care banii sunt depusi la mai multe banci, plafonul de 100.000 euro se aplica pentru depozitele pastrate la fiecare banca, unde clientul are cont.

Majoritatea bancilor care functioneaza pe piata locala au depozitele garantate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar.

Exceptie fac doar sucursalele bancilor straine, care sunt incluse in schemele de garantare din tarile de origine. In 2012, erau 8 banci care intrau in aceasta categorie: ING Bank, Citibank, Bank of Cyprus, Banca Italo-Romena, Anglo-Romanian Bank, Blom Bank, Caixa Bank, Finicredito si Fortis Bank.

De exemplu, depozitele ING Bank sunt garantate de catre institutia de garantare din Olanda.

Toate sucursalele bancilor straine de mai sus apartin unor banci inregistrate in UE, astfel ca plafonul de garantare de 100.000 euro se aplica la fiecare dintre ele, deoarece este stabilit printr-o directiva europeana.

Care sunt depozitele garantate?

Depozitele care intra sub incidenta schemei de garantare sunt reglementate strict prin lege. Aceasta acopera atat depozitele constitutite de populatie, cat si pe cele ale IMM-urilor.

Prin depozit se intelege “orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni curente si pe care institutia de credit trebuie sa il ramburseze […], precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiata printr-un titlu de creanta emis de aceasta”.

Depozitul garantat este orice suma aflata in evidenta institutiei de credit, care nu se incadreaza in lista de depozite negarantate de mai jos:
1.    depozitele ale unei institutii de credit
2.    instrumente care se incadreaza in categoria fondurilor proprii ale bancii, conform normelor BNR
3.    depozite ale institutiilor financiare
4.    depozite ale asiguratorilor, reasiguratorilor si ale intermediarilor in asigurari
5.    depozite ale autoritatilor publice
6.    depozite ale fondurilor de investitii
7.    depozite ale fondurilor de pensii
8.    depozite la instituia de credit ce apartin administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi;
9.    depozite deponentilor cu statut similar celor de la punctul 8 in societati din grupul institutiei de credit
10.    depozite ale membrilor familiilor persoanelor fizice de la punctul 8 si 9, respectiv sot/sotie, rudele si afinii de gradul I, precum si ale tertelor persoane ce actioneaza in numele deponentilor mentionati la punctele 8 si 9
11.    depozite ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit
12.    depozite nenominative
13.    titluri de valoare emise de institutia de credit, si obligatii din acceptari proprii si bilete la ordin;
14.    depozitele intreprinderilor, persoane juridice, care nu intra in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, conform definitiei acestora din Legea nr. 346/2004.

Plata compensatiilor se face doar in lei, in cel mult 20 de zile de la data la care depozitele au devenit exigibile si nu au putut fi platite. Pentru depozitele in valuta, sumele se convertesc in lei, folosind cursul de schimb anuntat de BNR la data cand depozitele au devenit indisponibile.

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult